SISTEME DE FABRICAŢIE ASISTATE DE CALCULATOR (SFAC)

   

   An universitar 2019 -2020

 

       Toate direcţiile de specializare prin masterat.

 

0.        Note de curs la SFAC

 

                     (Trimiteţi un mail pentru a obţine parola)

 

 

1.                    Tematica pentru examen

 

1.1.   Funcţii, structură şi ierarhie în SFAC

1.1.1.     Echipamente numerice CNC. Automate programabile PLC. Post-procesare. DNC;

1.1.2.     Flexibilitate, supleţe, agilitate şi automatizare;

1.1.3.     Legatura CAD-CAPP-PPC-CAM-CAQ;

1.1.4.     Tehnologia de grup;

1.1.5.     Premizele creării SFAC;

 

1.2.   Paletizarea, robotizarea şi manipularea automată în SFAC

1.2.1.     Alimentarea automată cu scule a posturilor de lucru în SFAC

1.2.2.     Alimentarea automată cu piese a posturilor de lucru în SFAC

1.2.2.1.      Alimentarea automată cu piese prismatice;

1.2.2.2.      Alimentarea automată cu piese de revoluţie

 

1.3.   Supraveghere, diagnostic şi control automat în SFAC

1.3.1.     Sisteme de monitorizare a stării sculei (TCM);

1.3.2.     Controlul asistat al calităţii pieselor prelucrate în SFAC (OMM, CMM).

 

1.4.   Planificarea asistata a proceselor si resurselor

1.4.1.     Planificarea asistata a proceselor (CAPP)

1.4.2.     Planificarea asistata a resurselor (MRP, MRP II, ERP, ERM)

 

 

1.5.   Sisteme avansate de fabricaţie

1.5.1.     Flux aval-amonte, JIT, KANBAN;

1.5.2.     Sisteme suple de fabricatie (Lean Manufacturing System);

1.5.3.   Planificarea asistată a producției în sistemele avansate (PP in SAP, BOM, );

           1.5.3.1. Ciclul de planificare;

           1.5.3.2. BOM;

           1.5.3.3. Celulele de producție (Work Center);

           1.5.3.4. Traseele tehnologice (Routing);

           1.5.3.5. Versiunea de producție;

           1.5.3.6. Managementul cererii;

           1.5.3.7. Necesarul planificat de materiale și componente (MRP);

           1.5.3.8. Planificarea capacităților;

           1.5.3.9. Comenzile (ordinele) de producție.

 

1.5.4.     Sisteme agile de fabricatie (Agile Manufacturing System);

 

 

1.6.   Modelarea şi simularea în SiFAC

1.6.1.     Optimizarea unui SFAC prin simulare;

 

                  1.7.   Sisteme robotizate în SFAC. 

1.7.1.      Programarea roboţilor industriali;

1.7.2.      Medii asistate de proiectare-simulare pentru aplicaţii robotizate;

1.7.3.      Senzori utilizaţi în robotica industrială.

 

  

Bibliografie1

Bibliografie2

Bibliografie3

Bibliografie4

(Trimiteţi un mail pentru a obţine parola)

 

 

 

2.           Tema de casă

 

       A1. Documentarea asistată de calculator;

 

-        A1.1. Pentru tema de disertaţie individuală:

a.    Precizaţi titlul temei;

 

b.   Precizaţi cuvintele cheie relevante (keywords) alese pentru documentarea asistată;

 

c.    Intocmiţi un referat cu fazele de documentare asistată (capturi ecran), pe baza cuvintelor cheie, a minimum 5 articole şi brevete din bazele de date consacrate ( minim ScienceDirect; Springerlink). (Obţinerea documentelor primare);

 

d.   Intocmiţi un scurt rezumat, în stil personal, (max. ˝ pagină) în care să citaţi corect documentele găsite şi intocmiţi o bibliografie cu aceste documente, redactată după normele academice, în sistem: cu citare între paranteze pătrate, în ordinea citării (Vancouver) sau autor,dată” (Harvard). 

     Exemplu de sistem de citare Vancouver: Template BULETINUL I.P.Iasi.”, Machine Manufacturing Series, edited by the “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi.

 

Baze de date pentru articole,  accesibile prin Internet, din reţeaua UniversităţiiGh. Asachi” din Iaşi

ScienceDirect Journals           (http://www.sciencedirect.com)                          - peste 2000 de reviste peer-review

Springerlink – Journals          (http://www.springerlink.com/)                            - peste 1600 de reviste peer-review

Wiley-Blackwell – Journals   (http://www.interscience.wiley.com)                   - peste 950 de reviste peer-review

Cambridge Journals               (http://www.journals.cambridge.org)                   - peste 220 de reviste peer-review

Oxford – Journals                  (http://www.oxfordjournals.org)                         - peste 210 reviste

 

Baze de date pentru brevete:

http://www.epo.org/                          (European Patent Office)

http://www.google.com/patents         (Google Patent Search)

http://www.patentstorm.us/

http://www.freepatentsonline.com/

 

                  

 

Exemplu de întocmire rezumat și bibliografie, cu citări in text in sistem Harvard :

 

 

 

 

Exemplu de întocmire rezumat și bibliografie, cu citări in text in sistem Vancouver :

 

 

Exemplu de întocmire bibliografie cu citare in text a unui brevet:

 

Observație. Tema A1 constă într-un rezumat, în limba română, de jumatate de pagină, cu citari bibliografice, in sistem Vancouver sau Harvard și bibliografia  corespunzatoare sistemului de citare ales.

-      Citările trebuie sa fie articolele și brevetele selectate din bazele de date de articole si brevete, pe tema de disertatie

-      Referatul temei A1 prezintă fazele parcurse pentru găsirea articolelor și rezumatul final cu bibliografia aferentă.

-      Finalitatea temei A1 constă într-un referat, printat și în format pdf.

                       

                  

                     Exemplu de referat complet pentru tema A1

 

 

 

 

3.                     EVALUARE

 

1. Pentru evaluarea finală, la examen, toţi masteranzii trebuie să aibă:

1.a. Situaţia încheiată la aplicaţii (laborator și proiect pentru anul I; laborator pentru anul II), cu minim nota 5;

 

NOTĂ: In cazul în care, din motive obiectie demonstrabile, masterandul nu a putut participa la aplicații va trebui să vină la examen cu laptopul propriu pe care să demonstreze realizarea modelului 3D al piesei test final, în mediu CAD Fusion sau Catia.

Masterandul va trebui să demonstreze realizarea proprie a modelului 3D fiindu-i dat să modifice modelul realizat, cu testarea îndeplinirii acestor modificări impuse. În cazul realizării cerințelor se va echivala activitatea de aplicații.

În caz contrar, nu se va putea încheia situația la examenul SFAC în sesiunea ianuarie-februarie.

 

1.b. Să obțină la răspunsul biletului de examen nota minimă 5.

 

                           Nota finală la examen se va acorda conform Procedurii de examinare și notare a studenților, Cod. PO.DID.14, a UT Iași.

 

 

                Adresa de corespondență: eugencarata[at]tuiasi.ro.