Sisteme Inteligente de Fabricaţie (SIF)

 

Titular curs: Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata

 

2019 Tematica cursului pentru disciplina SIF

 

-         1. Managementul inteligent al sculelor în SIF

o   Sisteme inteligente de monitorizare şi management al stării sculei (TCM- tool condition monitoring);

§  Estimare grad de uzură;

§  Detecţie deteriorare tăiş (rupere);

§  Sisteme de management scule.

 

-         2. Managementul inteligent al pieselor în SIF

o   Sistem schimbare automată piesă (extensie);

o   Centrare automată piesă;

o   Prelucrare multioperaţională dintr-o singură prindere;

o   Sistem de monitorizarea caracteristici piesă (PCM-part condition monitoring);

o   Sistem de măsurare caracteristici piesă pe maşină (OMM-on machine measurement);

o   Sistem de măsurare caracteristici piesă pe maşini de măsurat cu CNC (CMM);

o   Măsurare geometrie piesă;

o   Măsurare calitate suprafaţă;

o   Masurare integritate suprafaţă (prezenţă microfisuri, magnetizare, tensiuni superficiale);

o   Comandă numerică compatibilă STEP-NC (flux bidirecţional de date).

 

-         3. Strategii inteligente de îmbunătăţire a preciziei de prelucrare

o   Sistem de monitorizare proces prelucrare;

o   Monitorizare forţe de aşchiere, putere absorbită, vibraţii, emisie acustică, temperatură;

o   Detecţie autovibraţii (chatter);

o   Detectare coliziuni;

o   Sistem multisenzorial (reţea de senzori);

o   Sistem compensare erori (GAC- Geometric Adaptive Compensation);

§  Corecţie traiectorie sculă;

§  Compensarea erori geometrice;

§  Compensarea deformaţiilor termice;

§  Compensarea deformatie sculă;

§  Sisteme de amortizare vibraţii;

§  Aplicarea metodelor de inteligenţă artificială;

§  Comandă adaptivă (ACC-Adaptive Control Constraint);

1.    La putere constantă;

2.    La forţă constantă;

3.    Comandă adaptivă optimală (ACO-adaptive control optimisation).

 

-         4. Sisteme inteligente de mentenanţă

o   Sistem de alarmare si protecţie;

o   Sistem de monitorizare componente (MCCM- machine component condition monitoring);

o   Sistem de mentenanţă predictivă;

o   Sistem autocorectiv (Self-healing) şi tolerant la defectări;

o   Monitorizarea de la distanţă (e-mentenance).

 

-         5. Comanda inteligentă a mişcării roboţilor industriali

o   Senzori de forţă şi moment utilizaţi în robotică;

o   Comanda roboţilor cu controlul forţei.

o   Senzori video utilizaţi în robotică;

o   Comanda robotilor dotaţi cu senzori video;

 

-         6. Proiectarea experimentelor

 

 

Teme APLICAȚII

 

A1.   Prelucrarea asistată a datelor de inspecţie ale unui reper. Estimarea asistată a abaterii de la circularitate.

-        Pe baza datelor achiziţionate asistat [x y], calculaţi raza, R,  coordonatele centrului cercului celor mai mici pătrate (Least-Squares Circle) [Xlsc Ylsc]  şi estimaţi abaterea de la circularitate (roundness), Round_lsc, prin metoda celor mai mici pătrate.

-        Repartizarea individuală, pe specializări şi masteranzi, se face in ordinea oficiala a grupelor, de la decanatul CMMI. Seturile de date sunt: S1; S2; S3; S4; S5; S6. 

-        O posibilă metodă de determinare a  parametrilor cercului LSC găsiţi aici.

 

          A2. Sisteme CAD/CAM;

-        Studenții care nu au fost prezenți la efectuarea laboratorului CAD/CAM vor prezenta, în echivalență, o aplicație CAD individuală, specifică specializării de masterat la care sunt înscriși (CFAC sau SMM).

 

          A3. Modelarea unui sistem robotizat in mediul Robot Studio (ABB).

 

-        În mediul de simulare ABB Robot Studio,   să se realizeze o aplicaţie robotizată, conform lucrării: SIF_Lab_Mediul_RobotStudio

Masteranzii vor avea la examinare varianta electronică salvată cu opțiunea Pack and Go”

 

Kit-ul de instalare al ABB Robot Studio, cu posibilitatea de utilizare pentru 30 de zile, se găseşte aici;

 

 

 

·      SIF -Note de curs

 

  

      Bibliografie1

           Bibliografie2

           Bibliografie3

           Bibliografie4

    Bibliografie5

 

 

EVALUARE

    - Pentru intrarea la examen, toţi masteranzii care NU au situația încheiată la aplicații trebuie să aibă temele A1,A2,A3 rezolvate și prezentate la examinare, sub formă printată. Se va explica modul de rezolvare pentru fiecare temă!

- Studenţi masteranzi vor da examen, pe bază de bilet, din toată tematica cursului.

 

- În nota finală, aplicațiile au o pondere de 50% și raspunsul la bilet are o pondere de 50%. 

 

- Pentru închierea situației, la aplicații și raspunsul la bilet trebuie obținut, la fiecare, minim nota 5.

 

 

Adresa de corespondență:  eugencarata[at]tuiasi.ro