Sisteme Flexibile de Fabricatie. Concepție și gestionarea resurselor (SFF)

 

Titular curs: Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata

 

Departamentul de Maşini Unelte şi Scule

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Universitatea Tehnică “Gherorghe Asachi” din Iaşi

e-mail: eugencarata[at]tuiasi.ro

 

Sesiuni de examinare: 2019

 

 

·      1. Tematica pentru examen SFF 2019

 

·      2. Note curs  SFF. Conceptia și gestionarea resurselor.

 

Bibliografie1

Bibliografie2

Bibliografie3

Bibliografie4

 

  

 

·      3. Evaluare:

 

-        Pentru a fi admişi la examinarea finală, toţi studenţii trebuie să aibă situaţia la aplicaţiile practice încheiată (laborator și proiect);

 

-        Nota la examinarea finală este compusă din nota la aplicațiile practice, nota la proiect și nota la examinarea de pe biletul de examen;

 

-        Toți studenții se vor prezenta la examinarea finală cu proiectul la disciplina SFF listat.