Sisteme Flexibile de Fabricatie. Analiza tehnico-economică (SFF)

 

Titular curs: Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata

 

Departamentul de Maşini Unelte şi Scule

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Universitatea Tehnică Gherorghe Asachi” din Iaşi

e-mail: eugencarata[at]tuiasi.ro

 

Sesiuni de examinare: 2020

 

 

·    1. Tematica pentru examen SFF 2020

 

·    2. Note curs  SFF

 

2.1.   C1_C4

2.2.   C5

2.3.    

 

(trimiteți un e-mail pentru parola de dezarhivare, pe adresa de corespondență)

 

       2.5. Suport curs și bibliografie

Bibliografie1

Bibliografie2

Bibliografie3

Bibliografie4

 

  

 

·    3. Evaluare:

 

-      Pentru a fi admişi la examinarea finală, toţi studenţii trebuie să aibă situaţia la aplicaţiile practice încheiată (laborator și proiect);

 

-      Toți studenții se vor prezenta la examinarea finală cu proiectul la disciplina SFF listat.

 

-      Nota la examinarea finală este compusă din nota la aplicațiile practice, nota la proiect și nota la examinarea de pe biletul de examen;

 

-      Nota finală la examen se va acorda conform Procedurii de examinare și notare a studenților, Cod. PO.DID.14, a UT Iași.

       

       

Adresa de corespondență: eugencarata[at]tuiasi.ro.