Planificarea resurselor in sistemele de fabricație (PRSF)

 

Titular curs: Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata

 

 

 

2019-2020 Tematica cursului pentru disciplina PRSF

 

·     PRSF -Note de curs

1.  Note curs

 

 

  

      Bibliografie

          

 

 

Tema aplicație - Proiect

 

1.      Să se realizeze un proiect de planificare a resurselor materiale pentru relizarea a 12 posturi de lucru pentru un birou de proiectare CAD/CAM”, pentru un beneficiar intern.

Fiecare post de lucru CAD/CAM cuprinde:

1.  1. Un birou cu dulap modular, realizat, din componente, în producție internă.

    -Fiecare componentă specifică a biroului  va avea un desen, în format electronic, și un cod numeric atașat structurii produsului (BOM);

    -Dulapul modular, aferent biroului, poate fi achiziționat și de la furnizori;

1.2. Două scaune ergonomice cu support lombar. (Componente achiziționate de la furnizori externi);

1.3. O stație de lucru performantă cu 2 monitoare 21”, tastatură și mouse optic. (Componente achiziționate de la furnizori externi);

1.4.   O lampă de birou. (Componentă achiziționată de la furnizor extern);

 

2.      Termenul de livrare final la beneficiar este 10.02.2020.

 

          Cerințe pentru evaluare:

C.1. Proiectul va conține obligtoriu structura arborescentă a produsului cu elementele specifice

           și elementele achiziționate de la furnizorii externi (BOM);

C.2. Produsul realizat va avea alocat un cod numeric intern de 12 cifre și fiecărui subansamblu și element specific îi va fi alocat un cod numeric corespunzător. Ultimile 2 cifre vor fi rezervate pentru versiune.

      Exemplu: Birou lucru CAD/CAM  - cod produs: 1200. 000.000.01

                                Subansamblu de ordinul 1 – cod: 1200. 001.000.01

                                Element specific Subansamblu 1: 1200. 001.101.01

Subansamblu de ordinul 2 – cod: 1200. 002.000.01

.....

          

(Exemplu: Structură produs-incompletă. Cantități și costuri- de revizuit)

 

 

          

          C.3. Fiecare subansamblu și element specific va avea un desen în format electronic.

          C.4. Pentru fiecare element specific:

- se va realiza un traseu tehnologic (Routing) și se vor preciza:

- timpii tehnologici pentru fiecre fază, celulele de producție unde se realizează și sdv-urile necesare;

          C5. Se vor realiza 2 versiuni de producție în funcție de culoarea furnirului pentru biroul de lucru

-      Versiunea cod 01 – pentru furnir culoare „cireș”

-      Versiunea cod 02 - pentru furnir culoare „nuc”

 

        *** Pentru rezolvarea temei de aplicație se va folosi versiunea academică a software-ul: Odoo_Opensource_ERP,

        ***Module instalate din programul Odoo_Opensource_ERP necesare pentru proiect.

              

        documentația și tutorialele video disponibile pe site-ul producătorului https://www.odoo.com/documentation/user/12.0/

         precum și tutorialele video:

https://www.youtube.com/watch?v=uGlBh81ev-0

https://www.youtube.com/watch?v=2VZQ9OaAdDI&list=PLM3__C6UBXNxjdpupc6YfkkDgZCKPT_cb

 

și altele ajutătoare pentru înțelegerea programului Odoo Opensource ERP:

 https://www.youtube.com/watch?v=PjZJVKT_AF4

 https://www.youtube.com/watch?v=Zj8_8Uh3EAo

 https://www.youtube.com/watch?v=HPFazjI9lNU

 https://www.youtube.com/watch?v=_uAwZmta34c

 https://www.youtube.com/watch?v=mNulGkOV7ZY

                                       

 

 

EVALUARE

1. La examen, toţi masteranzii trebuie să aibă aplicaţia de proiect pe care să o prezinte individual, în format listat !

2.  Studenţii masteranzi vor da examen, pe bază de bilet, din toată tematica cursului.

 

3. Pentru evaluarea finală, la examen, toţi masteranzii trebuie să aibă:

3.a. Situaţia încheiată la aplicaţii, cu minim nota 5;

 

3.b. Să obțină la răspunsul biletului de examen nota minimă 5.

 

                           Nota finală la examen se va acorda conform Procedurii de examinare și notare a studenților, Cod. PO.DID.14, a UT Iași.

 

 

                Adresa de corespondență: eugencarata[at]tuiasi.ro.