Proiectarea asistată a sistemelor de producție (PASP)

 

Titular curs, Prof.dr.ing. Eugen Carata

 

Departamentul de Maşini Unelte şi Scule

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Universitatea Tehnică “Gherorghe Asachi” din Iaşi

 

Sesiuni de examinare: 2019

 

 

·      1. Tematica pentru examen PASP 2019

 

·      Note curs

 

Bibliografie1

 

  

 

·     Teme aplicații (pentru studenții restanțieri cu situația neîncheiată la aplicații)

             A1. Sisteme CAD/CAM;

-        Studenții care nu au fost prezenți la efectuarea laboratorului CAD/CAM vor prezenta, în echivalență, o aplicație CAD individuală, specifică specializării la care sunt înscriși (MUSP sau MFN).

 

           A2. Modelarea unui sistem robotizat in mediul Robot Studio (ABB).

-        În mediul de simulare ABB Robot Studio,   să se realizeze o aplicaţie robotizată, conform lucrării: SIF_Lab_Mediul_RobotStudio

1.  Studenții vor avea, la examinare, varianta electronică a modelului salvată cu opțiunea Pack and Go”

2.  Kit-ul de instalare al ABB Robot Studio, cu posibilitatea de utilizare pentru 30 de zile, se găseşte aici;

 

A3.  UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Modelarea unui sistem de producție. Model lab03.

 

    A4.  UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Modelarea unui sistem de producție. Model lab04.

 

 A5.  UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Modelarea unui sistem flexibil de prelucrare. Model lab06

-        Pentru rezolvarea temelor de aplicații A3, A4, A5 se va folosi versiunea academică a software-ul ARENA, disponibilă pe site-ul producătorului Rockwell Automation

                          https://www.arenasimulation.com/simulation-software-download, care se poate descărca după înregistrara prealabilă.

 

 

·    2. Evaluare:

 

-       Pentru a fi admişi la examinarea finală, toţi studenţii trebuie să aibă situaţia la aplicaţiile practice încheiată (laborator);

 

-       Studenților restanțieri care NU au situația încheiată la aplicații trebuie să aibă temele A1, A2, A3, A4, A5 rezolvate și prezentate la examinare, sub formă printată și model (CAD, „Pack and Go, .doe). Se va explica modul de rezolvare pentru fiecare temă!

 

   - În nota finală, aplicațiile au o pondere de 50% și raspunsul la bilet are o pondere de 50%. 

 

   - Pentru închierea situației, la aplicații și raspunsul la bilet trebuie obținut, la fiecare, minim nota 5.

 

 

Adresa de corespondență:  eugencarata[at]tuiasi.ro