Modelarea și simularea asistată a sistemelor de fabricație (MSASF)

 

Titular curs: Prof.univ.dr.ing. Eugen Carata

 

 

 

2019-2020 Tematica cursului pentru disciplina MSASF

 

·     MSASF -Note de curs

 

·     MSASF –Suport de curs

 

  

      Bibliografie

          

 

 

TEME APLICAȚII

 

1.Teme laborator

 

A1-A2.  Utilizarea software-ul Input Analyzer al programului de simulare ARENA.

               UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Model cu un fir de așteptare și un server.

               (Date necesare pentru lucrarea A1-A2)

 

A3.  UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Modelarea unui sistem de producție. Model lab03.

 

    A4.  UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Modelarea unui sistem de producție. Model lab04.

 

    A5.  UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Modelarea unui sistem de producție. Model lab05.

 

A6.  UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA. Modelarea unui sistem flexibil de prelucrare. Model lab06

 

         Pentru rezolvarea temelor de aplicații se va folosi versiunea academică a software-ul ARENA, disponibilă pe site-ul producătorului Rockwell Automation

         https://www.arenasimulation.com/simulation-software-download, care se poate descărca după înregistrara prealabilă.

 

2.Temă proiect

 

        Studenții din anul I și II de masterat, specializările CFAC și SMM, vor trebui să întocmească un proiect pe baza Temei de proiect.

 

Se va întocmi un referat individual listat, care se va prezenta la examinare, împreună cu proiectul  <nume_masterand>.doe, realizat în mediul de simulare ARENA, prezentat pe laptop-ul propriu.

 

 

 

          EVALUARE

 

- Studenţi masteranzi vor da examen, pe bază de bilet, din toată tematica cursului.

 

 

1. Pentru evaluarea finală, la examen, toţi masteranzii trebuie să aibă:

1.a. Situaţia încheiată la aplicaţii, cu minim nota 5;

 

1.b. Să obțină la răspunsul biletului de examen nota minimă 5.

 

                           Nota finală la examen se va acorda conform Procedurii de examinare și notare a studenților, Cod. PO.DID.14, a UT Iași.

 

 

                Adresa de corespondență: eugencarata[at]tuiasi.ro.