Anul universitar 2019-2020

 

Cursuri universitare:

Sisteme flexibile de fabricație. Analiza tehnico-economică (anul IV, MUSP, IEDM);

Robotică și sisteme robotizate (anul IV, MFN, MUSP);

 

Sisteme inteligente de fabricație (Masterat, anul I, CFAC, SMM);

Sisteme de fabricație asistate de calculator (Masterat , anul I, CFAC,SMM, anul II, TAF,MTP,CFAC,SMM,MFA);

Modelarea și simularea asistată a sistemelor de fabricație (Masterat, anul II,  CFAC,SMM).

Planificarea resurselor in sisteme de fabricatie (Masterat , anul II, CFAC)

 

Titular discipline,

Profesor universitar dr.ing. Eugen CARATA

Departamentul Mașini-Unelte și Scule

Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

email: eugencarata[at]tuiasi.ro